FAQ

Dit moet gebeuren tegen 1 januari 2024. 

Het wetboek is in werking treden op 1 mei 2019, behalve voor rechtspersonen die al vóór deze datum bestonden en waarvoor een overgangsregeling is uitgewerkt.

Op bestaande vzw's is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020. Elke op 1 mei 2019 bestaande vzw moet de statuten aanpassen. 

Vzw's moeten hun statuten in overeenstemming brengen met het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van het WVV in overeenstemming worden gebracht.

De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vereniging of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan