FAQ

 

 

De publicatiekosten zijn forfaitair bepaald en niet afhankelijk van het aantal te publiceren bladzijden. In geval van een oprichting is een elektronische oprichting goedkoper dan de oprichting op papier (via neerlegging ter griffie). Voorlopig kunnen de publicaties van wijzigingen van een bestaande vzw nog niet elektronisch gebeuren.


Sinds 01/03/2023 gelden volgende tarieven :

  • oprichting op papier : 232,20 Euro (incl. btw);

  • elektronische oprichting : 167,71 Euro (incl. btw);

  • wijziging/ontbinding bestaande vzw : 157,42 Euro (incl. btw).  

De publicatiekosten moeten betaald worden door middel van een overschrijving, voorafgaand aan een neerlegging, op het rekeningnummer BE48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad. 

IBAN BE 48 6792 0055 0227, BICC PCHQ BE BB.

  
Bij indiening van het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank voegt u het betalingsbewijs bij de stukken die u wilt laten publiceren. 


Ingeval van elektronische neerlegging gebeurt de betaling online via visa, mastercard of bancontact.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan