FAQ

 

 

In tegenstelling tot vroeger, is de publicatiekost niet meer afhankelijk van het aantal te publiceren bladzijden. De elektronische oprichting is wel goedkoper dan de oprichting op papier. Voorlopig kan de publicatie van wijzigingen van een bestaande vzw nog niet elektronisch gebeuren.


Vanaf 1/03/2018 gelden volgende tarieven :

  • oprichting op papier : 157,80 Euro + 21 % BTW = 190,94 Euro;

  • elektronische oprichting : 114 Euro + 21 % BTW = 137,94 Euro;

  • wijziging/ontbinding bestaande vzw : 106,90 Euro + 21 % BTW = 129,35 Euro.  

 

De publicatiekosten moeten betaald worden aan de griffie van de rechtbank van koophandel door middel van een bankcheque op naam van het Belgisch Staatsblad of via overschrijving, voorafgaand aan een neerlegging, op het rekeningnummer 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad.  IBAN BE 48 6792 0055 0227, BICC PCHQ BE BB.

  
Bij indiening van het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel voegt u het betalingsbewijs bij de stukken die u wilt laten publiceren. 


Ingeval van elektronische neerlegging gebeurt de betaling online via visa, mastercard of bancontact.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan