Boeken

Handboek werken met vrijwilligers - de wetgeving praktisch toegelicht
Praktijkboek VZW's en BTW - Derde editie
Praktijkboek VZW's en directe belastingen
Praktisch boekhouden voor kleine vzw's (4de druk - november 2008) Volledig herwerkte uitgave
Ledenregister
La comptabilité pratique des petites ASBL
Vrijwilligersregister
De jaarrekening van een vereniging (stichting) doorgelicht