Over VSDC

Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's werd opgericht in juni 1984 met als hoofddoel de belangen van de not-for-profit-sector in Vlaanderen op zich te nemen en te verdedigen.

Ons doel blijft ook vandaag ongewijzigd, meer nog, het blijft ontegensprekelijk onze betrachting om de vele vrijwilligers in de not-for-profitsector te begeleiden op alle vlakken en het rijke Vlaamse verenigingsleven te stimuleren tot een beter en degelijker management.

Momenteel weet niemand precies hoeveel verenigingen met rechtspersoonlijkheid er zijn. En het is al helemaal niet mogelijk om het aantal verenigingen en organisaties te kennen zonder rechtspersoonlijkheid. Algemeen wordt aangenomen dat er momenteel in België ongeveer 137.000 vzw's zijn. Volgens het kabinet van de Minister van Justitie zou Vlaanderen 60.000 vzw's tellen en Wallonië 45.500. De resterende 31.500 zijn te vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

In dit kleurrijke en sterk heterogeen not-for-profitgezelschap zetten zich ongeveer meer dan 1.000.000 mensen op één of andere manier vrijwillig en belangeloos in om van hun club of vereniging een aangename plek te maken voor diegenen die er, al dan niet als lid, op één of andere wijze hun hobby komen beoefenen.

Deze beleidsmensen in de verenigingen verdienen dan ook onze waardering en respect en het is uitgerekend voor hen dat VSDC bestaat. Na dagtaak zijn zij het die met duizend-en-één dingen bezig zijn ten voordele van de club.

Naast de noodzakelijke realisatie van het doel van de vereniging worden zij steeds meer en meer verplicht om zich een weg te banen door een jungle van wetten, decreten, koninklijke besluiten, en andere wetgeving op juridisch, boekhoudkundig, fiscaal en sociaal vlak.

Voor hen wil VSDC dan ook een veilige gids zijn die hen bijstaat in deze moeilijke en vaak ingewikkelde materies.

VSDC heeft een reputatie opgebouwd te beschikken over een degelijke know-how en beleidsinstanties, op allerlei niveaus verwijzen heel wat verenigingen door naar VSDC. Ook wordt met de visie en de mening van VSDC rekening gehouden in diverse parlementaire commissies en raden.

Uw lidmaatschap bij VSDC is een waardering voor onze jarenlange inzet en gedrevenheid ten behoeve van het verenigingsleven in Vlaanderen. Samen met de meer dan 7.000 leden, reeds aangesloten VSDC-verenigingen, kan uw vereniging genieten van tal van voordelen die wij u aanbieden.

Tot binnenkort!