FAQ

Sinds 21 april 2019 zijn de bestuurders in de vrijwilligerswetgeving expliciet als een categorie van vrijwilligers aanvaard. Bestuurders kunnen aldus binnen de wettelijke grenzen een kostenvergoeding als vrijwilliger ontvangen voor de uitoefening van hun bestuurstaken. Het is niet langer vereist om te kunnen aantonen dat de taken als vrijwilliger volledig losstaan van de taken als bestuurder.

Presentiegelden op vergaderingen van het bestuursorgaan vormen hierop een uitzondering. De loutere aanwezigheid van bestuurders op de bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen niet vergoed worden met een kostenvergoeding als vrijwilliger. Dergelijke vergoedingen zijn aan belastingen onderworpen.

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan