FAQ

 

De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden samengeroepen en moet zeker drie punten op de agenda hebben, nl. goedkeuren van de rekening, goedkeuren van de begroting en kwijting aan de bestuurders. 


De algemene vergadering moet samenkomen binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar. 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan