Tijdschrift VZW Review

VZW Review, het tijdschrift van VSDC vzw, dat vijf maal per jaar verschijnt in de maanden januari, maart, juni, september en november.

Dit tijdschrift staat steeds boordevol nieuwigheden, kritische benaderingen van wetsartikels, interpretaties, discussies die wij voerden met de administraties, enz...

Omtrent de wet over de vzw's publiceren wij regelmatig een item dat wij dan ook verder uitdiepen en voorzien van de nodige commentaren.

Ook wordt in deze tijdschriften de aandacht van onze leden gevestigd op de nodige formaliteiten die zij tegen een bepaalde datum moeten verrichten.
Terzelfdertijd is dit ledenblad een schakel met onze leden omdat zij op die manier netjes op de hoogte worden gehouden van datgene waarmee VSDC bezig is, waar er problemen te verwachten zijn, maar ook welke nieuwe initiatieven VSDC neemt zowel binnen de eigen organisaties, als naar de overheid toe.
VZW-Review is als ledenblad een uiterst verzorgde uitgave die in het lidgeld is inbegrepen. Vele van ons leden vinden het dan ook een uitermate nuttig werkinstrument.

Het tijdschrift schijnt zelfs van die aard te zijn dat vele van onze leden menen dat het lidgeld enkel de prijs van het tijdschrift inhoudt. U zult natuurlijk ongetwijfeld reeds begrepen hebben dat VZW-Review een aanvullende en up-to-date informatiepartner is, naast de andere uitgebreide adviezen waarmee u als VSDC-lid bij ons terecht kunt.

De aangename lay-out nodigt iedereen tot lezen uit en wie de vroegere nummers heeft doorgelezen zal vaststellen dat materies als 'BTW en onderwijs' grondig door VSDC werden behandeld, besproken en becommentarieerd. Ook gingen wij discussies aan op het Kabinet van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en publiceren wij de teksten van de brieven die wij mochten ontvangen. Geregeld leest u de parlementaire antwoorden die werden gegeven op vragen waarvan VSDC als initiatiefnemer aan de basis lag.

VZW-Review wordt dan ook een onmisbaar werkinstrument in uw dagdaaglijkse praktijk om uw vzw nog efficiƫnter te runnen.