Gecoördineerde vzw-wetgeving

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), B.S. 4 april 2019, voert een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in, waarin (onder andere) alle wettelijke bepalingen inzake vzw's opgenomen zijn. 

VSDC vzw heeft hieruit alle relevante bepalingen gedistilleerd die van belang zijn voor vzw's.

De wet en de coördinatie met vzw-bepalingen vindt u onder de rubriek 'downloads - vzw-wetgeving - wetteksten'.