FAQ

DIMONA = Déclaration IMmédiate + ONmiddellijke Aangifte.


Vanaf 1.1.2003 is elke werkgever verplicht om elke nieuwe tewerkstelling voorafgaandelijk aan de RSZ te melden. Ook bij iedere uitdiensttreding moet een Dimona-aangifte gebeuren. Op het overtreden van deze verplichting staan zware sancties. 


De aangifte van de indiensttreding van een nieuwe werknemer moet voorafgaandelijk aan de tewerkstelling gebeuren. De aangifte van een uitdiensttreding moet verricht worden ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de datum waarop het contract beëindigd is.


Voor een aantal categorieën moet er geen Dimona-aangifte gebeuren. Dit zijn onder meer vrijwilligers, sportmonitoren tewerkgesteld in het kader van de 25-dagenregel, ... 


De Dimona-aangifte kan gebeuren op volgende manieren:

  • via een telefoontoestel met druktoetsen (02/511.51.51);
  • via de internet website van de RSZ (www.socialsecurity.be); 
  • via uw sociaal secretariaat; 
  • via Dimona Mobile. 

Onmiddellijk na deze aangifte zal de werkgever een ontvangstbevestiging krijgen. 
Pas nadat u deze ontvangstbevestiging gekregen heeft, mag u de werknemer tewerkstellen. 
 
De invoering van de dimona-verplichting gaat gepaard met een aantal administratieve vereenvoudigingen: o.a. 

  • het personeelsregister moet niet verder aangevuld worden. Het oude register moet u wel nog bewaren. Opgelet : werknemers of gelijkgestelden die werken onder gezag en waarvoor geen dimona-aangifte moet gebeuren (vb vrijwilligers, sportmonitoren tewerkgesteld in het kader van de 25-dagenregel, ... ) moet u wel in het personeelsregister inschrijven;
  • het speciaal personeelsregister moet u verder bijhouden indien u personeel op meerdere plaatsen tewerkstelt. Er is een vereenvoudiging wat het aantal gegevens betreft;
  • het doorsturen van een kopie van de arbeidsovereenkomst van studenten naar de Arbeidsinspectie moet niet meer gebeuren.  

.  

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan