Waarom lid worden van VSDC?

  1. Behartiging van de collectieve vzw-belangen bij de overheid
  2. Een volledige en correcte adviesverlening
  3. Nazicht van de statuten 
  4. Toegang tot de ledensite van VSDC vzw

Vraag VSDC lidmaatschap aan

Hot topics: UBO en WVV

Vermijd boetes voor de bestuurders van uw vzw en breng het UBO-register nog in 2021 in orde! Leden van VSDC vzw kunnen op aanvraag een stappenplan voor een vlotte ubo-registratie bekomen! Denk er ook aan de statuten van uw vzw tijdig aan te passen aan de nieuwe wetgeving (WVV - Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). De deadline voor de verplichte aanpassing van de statuten is reeds halfweg!  Contacteer ons voor meer info!

Word lid van VSDC vzw

Forfaitaire kostenvergoedingen voor kunstenaars: maxima 2022

Kunstenaars kunnen een forfaitaire kostenvergoeding krijgen voor het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever. Deze vergoeding is beter gekend als de kleine...

Lees volledig bericht