Waarom lid worden van VSDC?

  1. Behartiging van de collectieve vzw-belangen bij de overheid
  2. Een volledige en correcte adviesverlening
  3. Nazicht van de statuten 
  4. Toegang tot de ledensite van VSDC vzw

Vraag VSDC lidmaatschap aan

Aanpassing statuten aan het WVV tegen 1/1/2024: tijd voor actie!!!

Elke vzw, opgericht vóór 1 mei 2019, is verplicht om tegen uiterlijk 01/01/2024 de statuten met de bepalingen van het Wet boek van Vennootschappen en Verenigingen in overeenstemming te brengen. Deze deadline lijkt nog veraf, maar nadert met rasse schreden! Indien u tijdig de statuten wil aanpassen aan de nieuwe wetgeving en wil laten goedkeuren door de algemene vergadering, is NU het ogenblik aangebroken om actie te ondernemen. Een statutenwijziging vereist namelijk een grondige voorbereiding en neemt heel wat tijd in beslag. Contacteer onze diensten voor meer info!

Aanpassing statuten aan het WVV tegen 1/1/2024: tijd voor actie!!!

Zoals wij u reeds tot vervelens toe hebben meegedeeld de voorbije jaren, trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 mei 2019 in werking. Het nieuwe wetboek heeft de regelgeving voor vzw’s op heel wat punten...

Lees volledig bericht