Waarom lid worden van VSDC?

  1. Behartiging van de collectieve vzw-belangen bij de overheid
  2. Een volledige en correcte adviesverlening
  3. Nazicht van de statuten 
  4. Toegang tot de ledensite van VSDC vzw

Vraag VSDC lidmaatschap aan

Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen

 Wist u dat er op 1 mei 2019 een nieuwe wetgeving voor vzw's in werking is getreden? U vindt hierover heel wat informatie op deze website. Aan onze leden bieden wij begeleiding en advies op maat betreffende de aanpassing van de vzw aan deze nieuwe wetgeving.  

Word lid van VSDC vzw

UBO-register: aanmaningen vanuit de FOD Financiën

Elke vzw moet hun 'uiteindelijke begunstigden' registreren in het UBO-register. Over deze verplichting publiceerden wij de voorbije jaren verschillende bijdragen in onze VZW-Review. De deadline om dit UBO-register in orde te brengen is reeds...

Lees volledig bericht