Waarom lid worden van VSDC?

  1. Behartiging van de collectieve vzw-belangen bij de overheid
  2. Een volledige en correcte adviesverlening
  3. Nazicht van de statuten 
  4. Toegang tot de ledensite van VSDC vzw

Vraag VSDC lidmaatschap aan

Hot topics: UBO en WVV

Vermijd boetes voor de bestuurders van uw vzw en breng het UBO-register in orde! Leden van VSDC vzw kunnen op aanvraag een stappenplan voor een vlotte ubo-registratie bekomen! Denk er ook aan de statuten van uw vzw tijdig aan te passen aan de nieuwe wetgeving (WVV - Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). De deadline voor de verplichte aanpassing van de statuten is reeds halfweg!  Contacteer ons voor meer info!

Word lid van VSDC vzw

Verenigingswerk 2022 - update

De huidige regeling inzake verenigingswerk liep af op 31 december 2021. Tot groot ongenoegen van VSDC liet een definitieve regeling lang op zich wachten. In ons laatste  tijdschrift VZW-Review nr. 200 (maart 2022) meldden wij dat er nog...

Lees volledig bericht