Waarom lid worden van VSDC?

  1. Behartiging van de collectieve vzw-belangen bij de overheid
  2. Een volledige en correcte adviesverlening
  3. Nazicht van de statuten 
  4. Toegang tot de ledensite van VSDC vzw

Vraag VSDC lidmaatschap aan

Aanpassing statuten aan het WVV tegen 1/1/2024

Elke vzw, opgericht vóór 1 mei 2019, is verplicht om tegen uiterlijk 01/01/2024 de statuten met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in overeenstemming te brengen. Wenst U hiervoor begeleiding van onze diensten, contacteer ons dan voor meer info.

Kilometervergoeding tweede kwartaal 2023

Een werkgever kan  werknemers  die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. Dit geldt ook voor  vrijwilligers  die zich met de eigen wagen verplaatsen...

Lees volledig bericht