Waarom lid worden van VSDC?

  1. Behartiging van de collectieve vzw-belangen bij de overheid
  2. Een volledige en correcte adviesverlening
  3. Nazicht van de statuten 
  4. Toegang tot de ledensite van VSDC vzw

Vraag VSDC lidmaatschap aan

Jaarlijks verlof

VSDC vzw en VSDC-fb vzw sluiten de deuren voor een jaarlijkse vakantie. Zowel de juridische dienst als de dienst boekhouding en fiscaliteit zijn dan niet beschikbaar voor advies. Het sociaal secretariaat blijft open met het oog op de loonverwerking van de aangesloten werkgevers. U kan hen evenwel enkel per mail bereiken: matthieu.holvoet@vsdc.be; francois.deruytter@vsdc.be De jaarlijkse vakantie loopt in 2020 van maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus. Op 10 augustus 2020 staan alle diensten weer voor u klaar.  

Word lid van VSDC vzw

Aanpassing kilometervergoeding op 1 juli 2020

Een werkgever kan werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Dit tarief is ook van toepassing voor...

Lees volledig bericht