Waarom lid worden van VSDC?

  1. Behartiging van de collectieve vzw-belangen bij de overheid
  2. Een volledige en correcte adviesverlening
  3. Nazicht van de statuten 
  4. Toegang tot de ledensite van VSDC vzw

Vraag VSDC lidmaatschap aan

Hot topics: UBO en WVV

Vermijd boetes voor de bestuurders van uw vzw en breng het UBO-register in orde! Denk er ook aan de statuten van uw vzw tijdig aan te passen aan de nieuwe wetgeving (WVV - Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). De deadline voor de verplichte aanpassing van de statuten is reeds halfweg!  Contacteer ons voor meer info!

Word lid van VSDC vzw

Verenigingswerk vanaf 1 januari 2022

De huidige regeling inzake verenigingswerk loopt af op 31 december 2021. De ministerraad keurde afgelopen week een definitieve regeling goed vanaf 2022. De komende weken zullen de details verder uitgewerkt worden.  Concreet zal men...

Lees volledig bericht