FAQ

De betaling van publicaties kan per overschrijving op het rekeningnummer 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. IBAN BE 48 6792 0055 0227, BICC PCHQ BE BB


In de mededeling van de overschrijving wordt voor een bestaande vzw het ondernemingsnummer en de naam van de vzw vermeld; in geval van oprichting wordt de naam van de vzw in oprichting vermeld.


Het bewijs van de betaling zal moeten gehecht worden aan de stukken die men wil laten publiceren, en dit bij de indiening van het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank.


Wanneer de betaling geschiedt met een bankoverschrijving of storting bestaat het bewijs ervan hetzij in een afschrift van het formulier van de overschrijving of de storting ten voordele van de rekening van het Belgisch Staatsblad waarop de stempel is aangebracht van de financiële instelling die de overschrijving heeft verricht, hetzij in een rekeninguittreksel of in elk ander document dat bevestigt dat de betaling daadwerkelijk is verricht.


Ingeval van elektronische neerlegging gebeurt de betaling online via visa, mastercard of bancontact.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan