Loonadministratie

Het tewerkstellen van personeel is ook mogelijk in de non-profitsector en neemt een steeds groter belang in. Het is een feit dat in onze sector niets sneller wijzigt dan de reglementering terzake.
Als werkgever moet de vzw aan een aantal verplichtingen voldoen:

 • inschrijving bij de RSZ
 • aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • arbeidsongevallenverzekering

Tevens bent u verplicht als werkgever de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing tijdig door te storten.

Indien u mindervaliden tewerkstelt, kunt u genieten van tussenkomsten van het Vlaams Fonds. We hebben het nog niet eens gehad over diverse tewerkstellingsmaatregelen, waardoor u als werkgever de vermindering geniet van werkgeversbijdragen.

Als u bovendien weet dat VSDC vzw gespecialiseerde medewerkers heeft inzake de problematiek van de gesco's (gesubsidieerde contractuelen) en dat VSDC vzw zich uitsluitend specialiseert in die materies die de non-profit-sector aanbelangen, dan hebt u als werkgever bij ons een enorme stap voor.

Vergeet ook niet dat uw vereniging tijdens de vakantieperiodes jobstudenten kan tewerkstellen en dat u hiervoor, onder bepaalde voorwaarden, vermindering van werkgeversbijdragen kan bekomen.

Ook de verwerking van de lonen van werknemers in speciale statuten zoals kunstenaars behoren tot het gespecialiseerde domein van VSDC vzw.

Tevens kan VSDC vzw u adviseren over het statuut van de 'vrijwilliger' en de 'bijklusser' (verenigingswerk).

Wie occasionele medewerkers tewerkstelt zonder arbeidsovereenkomst, kan eveneens bij ons terecht voor het opmaken en indienen van de nodige loonfiches.

Waar wij onze leden aanraden om zolang mogelijk hun boekhouding zelf te doen, stellen wij duidelijk: vertrouw de administratie van uw lonen en sociale wetgeving toe aan VSDC vzw. Zo vermijdt u laattijdige aangiftes en de daaraan verbonden boetes.

Wij garanderen u dat wij uw vertrouwen hieromtrent niet zullen beschamen.

HOE KUNNEN WIJ U HIERBIJ HELPEN?

 • VOLLEDIG ADVIES (in het lidgeld inbegrepen)
  In deze materie, die zo snel wijzigt, is een uitgebreid advies onmisbaar. Onze medewerkers zullen u graag met raad en daad bijstaan en u op al uw vragen een correct antwoord geven. Advies sociale wetgeving is enkel voor de aangesloten leden bij het Sociaal Bureau in het lidgeld inbegrepen. Het advies i.v.m. vrijwilligers is voor alle VSDC-leden inbegrepen.
 • LOONKOSTSIMULATIE (niet in het lidgeld inbegrepen)
  Wie een personeelslid wil tewerkstellen en ook graag wil weten hoeveel dit de vereniging kost, kan dit door onze diensten laten berekenen.
 • VOLLEDIGE LOONADMINISTRATIE (niet in het lidgeld inbegrepen)   Als u personeel tewerkstelt, kan VSDC voor u de volledige loonadministratie beheren. Dit houdt in dat wij alle administratieve formaliteiten verrichten die noodzakelijk zijn t.o.v. de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de directe belastingen enz.... Zien wij in uw loonopgave onduidelijkheden staan, dan contacteren wij u meteen zodat heel wat misverstanden of rechtzettingen nadien beperkt blijven.
 • OPMAKEN VAN FISCALE FICHES (niet in het lidgeld inbegrepen)    Voor occasionele of gelegenheidsmedewerkers kunnen wij ook de nodige fiscale fiches opmaken als wij over de gegevens van uw medewerkers beschikken. Op die manier loopt de vzw ook geen gevaar nadien in problemen te komen met de diverse administraties.

Ons motto is: beter voorkomen dan genezen!    

Voor al deze zaken komt u in contact met de mensen van onze Loonadministratie.