FAQ

 

Iedere werkgever dient aan een aantal verplichtingen te voldoen bij of vóór het aanwerven van personeel:

 • afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongevallen vóór het personeel tewerkgesteld wordt;

 • aanvragen van een aansluitingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

 • een Dimona-aangifte (onmiddellijke aangifte tewerkstelling) in dienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

 • ontvangkantoor belastingen op de hoogte brengen;

 • aansluiten bij een kas voor jaarlijkse vakantie (bij arbeiders);

 • met uitzondering van werkgevers die enkel dienstboden tewerkstellen, zijn alle werkgevers verplicht zich aan te sluiten bij een externe preventiedienst;

Ook ten aanzien van het personeel zijn er verplichtingen:

 • arbeidsovereenkomst opstellen;

 • arbeidsreglement opstellen en overhandigen tegen ontvangstbewijs;

 • overhandigen van de sociale documenten zoals een maandelijkse loonbrief, individuele rekeningen, fiscale fiche,… ;

 • welzijnswetgeving naleven;

 • cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) uitvoeren die op de betreffende sector van toepassing zijn (bijv. in verband met minimumloon, diverse vergoedingen, eindejaarspremies...).

In de loop van de tewerkstelling moeten aangiftes ingediend worden bij de RSZ en de fiscus.

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan