FAQ

 

Een eindejaarspremie kan verschillende vormen aannemen:

  • volledige 13° maand; 
  • vast bedrag; 
  • vast bedrag + een percentage van het jaarloon;  

Voor vzw’s die gebonden zijn door een CAO die voorziet in een eindejaarspremie, stellen zich weinig problemen. Voor de meeste werkgevers uit de gezondheidssector is dit het geval. 

 
Is er geen dergelijke CAO toepasselijk, dan is de werkgever niet verplicht een eindejaarspremie te betalen tenzij dit voorzien is in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. Ook krachtens een bestendig, vast en algemeen gebruik kan een eindejaarspremie verplicht zijn, d.w.z. dat indien de werkgever jaar na jaar een eindejaarspremie toekent, dit voor de werknemer een verworven recht is geworden. Dit kan de werkgever voorkomen door jaarlijks met de werknemer overeen te komen dat de betaling van de premie geen gebruik doet ontstaan. 

 
In het geval geen CAO van toepassing is, spreekt de werkgever die de werknemer toch een eindejaarspremie wil toekennen, het best af welke formule toegepast wordt evenals de modaliteiten bij deeltijdse prestaties of een in/uitdiensttreding gedurende het jaar.

 
De eindejaarspremie is onderworpen aan RSZ-bijdragen. 

 
Opgelet: in sommige sectoren (vb. horeca) staat het Fonds voor Bestaanszekerheid in voor betaling van de eindejaarspremie.   

 

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan