FAQ

Het recht op vakantie en het vakantiegeld in het vakantiejaar worden berekend aan de hand van tewerkstelling van de werknemer in het vakantiedienstjaar (vorig jaar). 


Het enkel vakantiegeld is het normale loon dat voor bedienden door de werkgever doorbetaald wordt tijdens de vakantiedagen. Belangrijk : in de privé-sector heeft een voltijdse werknemer die recht heeft op een volledige vakantieregeling 20 vakantiedagen in de 5-dagen-week en 24 dagen in de 6-dagen-week. 

  
Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92 % van het bruto-loon van de maand waarin de vakantie ingaat
(meestal verrekend met de maand juni). 


Gaat een bediende uit dienst of neemt hij/zij volledig tijdskrediet op, dan moet de werkgever hem het vertrekvakantiegeld uitbetalen. Bij de nieuwe werkgever of na afloop van het tijdskrediet kan de werknemer zijn recht op verlof (opgebouwd bij de vorige werkgever) laten gelden, maar de nieuwe werkgever of huidige werkgever in het geval van tijdskrediet brengt het vertrekvakantiegeld in mindering. Dit kan tot gevolg hebben dat de desbetreffende werknemer in de maand waarin het vakantiegeld verrekend wordt, recht heeft op een netto-wedde die een flink stuk lager ligt dan normaal. 
 
Het vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34 % (7,67 % enkel vakantiegeld, 7,67 % dubbel vakantiegeld) op de totale lonen die in het lopende kalenderjaar werden verdiend. (Eventueel ook van het vorige kalenderjaar indien de vakantie waarop hij recht had op basis van prestaties in het vakantiedienstjaar nog niet werd opgenomen en/of het dubbel vakantiegeld nog niet werd uitbetaald). 
 
Wanneer een bediende minder gaat werken in het vakantiejaar dan tijdens het vakantiedienstjaar, dan vermindert het recht op vakantie. Hij kan dus het vakantierecht dat hij heeft opgebouwd niet volledig opnemen. Daarom krijgt een bediende in december een supplement voor niet-opgenomen vakantiedagen. Dit supplement wordt berekend alsof de werknemer uit dienst zou gaan.


Voor arbeiders en kunstenaars wordt het vakantiegeld betaald door de vakantiekas.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan