FAQ

De feitelijke vereniging is conform het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de overeenkomst tussen partijen. 

Omwille van het zonder rechtspersoonlijkheid functioneren, kan de feitelijke vereniging geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. 

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan