FAQ

De wijzigingen binnen de raad van bestuur moeten neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank, aangevuld worden in de KBO en per uittreksel gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Alles moet gebeuren via de griffie van de ondernemingsrechtbank op geijkte formulieren.


Wanneer een bestuurder zijn ontslag geeft, is dit steeds een voortijdige opzegging van zijn mandaat. Het is niet omdat een bestuurder zijn ontslag geeft dat hij automatisch van zijn opdracht is ontslagen. Hij wordt geacht zijn taak verder te zetten, volgens het "goede huisvader-principe" tot in zijn vervanging is voorzien of tot hij de mededeling krijgt dat hij bv. niet vervangen wordt maar zijn werkzaamheden overgedragen worden aan een andere bestuurder. De bestuurder zal er steeds over waken dat zijn ontslag de goede werking van de vereniging niet in het gedrang brengt. Een bestuurder kan echter niet verplicht worden onredelijk lang zijn mandaat verder uit te oefenen. Is er geen vervanging binnen een redelijke termijn, dan kan de bestuurder ervan uitgaan dat zijn ontslag aangenomen is. Wat juist verstaan wordt onder 'redelijke termijn' blijft wel een feitenkwestie.


Voor een wijziging binnen de raad van bestuur moeten luik A en B van aanvraagformulier I ingevuld worden en luik A en C van aanvraagformulier II .


De nodige formulieren kunt u op de website www.vsdc.be terugvinden onder de rubriek downloads.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan