Juridische adviezen

Reeds 35 jaar ijvert VSDC vzw voor een degelijke juridische aanpak. Omdat statuten van een vereniging moeten worden beschouwd als de fundering voor het hele vzw-gebeuren moet o.i. ook hier het zwaarste accent worden gelegd.

Veel vzw-leden en bestuurders beseffen maar al te weinig welke gevolgen dit voor hen persoonlijk kan hebben wanneer de rechtspersoonlijkheid van de vzw door derden wordt betwist of wanneer de vzw zich, al is het tijdelijk, in een interne crisissituatie bevindt.

Maar al te veel wordt nog zeer lichtzinnig met het vzw-statuut omgesprongen, en dit is niet altijd te wijten aan een 'niet-willen' maar veeleer aan een 'niet-kunnen' en een 'niet-weten'. Hoeveel mensen hoor je niet te pas en te onpas volgende verklaringen afleggen:

  • 't Is toch maar een vzw-tje...
  • Wij zijn al jaren de beste vrienden, wij kennen mekaar door en door, bij ons gebeurt dat niet...
  • Bij ons gaat het niet om grote geldbedragen...


Heel vaak wordt vergeten dat de beste vrienden van vandaag, morgen elkaars grootste vijand zijn, als het op geld aankomt. Meestal wordt niet beseft dat voor een kleine vereniging 123,95 Euro misschien evenveel is als voor een bedrijf 12394,68 Euro. Men staat nooit stil bij de relativiteit van de dingen, tot puntje bij paaltje komt.

Al te vaak wordt in de euforie van het 'opstarten', van het 'klein zijn', in de roes van het 'zich goed voelen met de nieuwe vereniging' vergeten dat hoe kleiner de vereniging is men op dat ogenblik de nodige tijd nog heeft om professioneel op te starten.

Het juridische luik van de vereniging is dan ook het voornaamste aspect van een goede start. Pas als men zich dat zou realiseren, zou in een nabije toekomst heel wat onnodige ellende, heel wat nutteloze discussie kunnen worden vermeden.

VSDC vzw wil dan ook voor alle verenigingen en voor iedere beleidsverantwoordelijke in de vereniging een trouwe partner en een veilige gids zijn, hoe groot of hoe klein de vereniging ook is, en hen wijzen op de onschatbare voordelen van een degelijk juridisch statuut. Ook tijdens het leven van de vereniging staat VSDC vzw permanent ter beschikking van de meer dan 7.000 leden inzake het wijzigen van statuten, het neerleggen van akten...

Kortom, VSDC vzw is als vereniging in Vlaanderen de trouwe gids en partner voor uw vereniging.

Daarom ook is onze slogan: ALS ADVIES CORRECT MOET ZIJN...