FAQ

De wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer moet tenminste 1/3 bedragen van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer.

 

Afwijkingen: 


a. Bij KB werden een aantal uitzonderingen voorzien:


25-dagen-regel (Artikel 17);

 

studenten onder bepaalde voorwaarden;

 

werknemers die tewerkgesteld worden in centra voor beroepsopleiding;

 

arbeiders die tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster en waarvan het werk er uitsluitend uit bestaat de lokalen waarin hun werkgever voor beroepsdoeleinden gehuisvest is, schoon te maken;

 

werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst die dagprestaties van minimum 4 uren voorziet en mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de arbeidsovereenkomst moet een vast werkrooster voorzien; 
  • de overeenkomst moet bepalen dat het verboden is om bijkomende uren te presteren, behalve indien deze rechtstreeks volgen op of onmiddellijk voorafgaan aan het vastgestelde uurrooster;

  • de overeenkomst moet vermelden dat elke overschrijding van het werkrooster aanleiding geeft tot overloon; 

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst moet verzonden worden aan de dienst Toezicht op de Sociale Wetten.

b. Ook bij CAO kunnen afwijkingen voorzien worden. Dit is onder meer het geval voor het PC 302 Horeca (10u per week), PC 331 kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang. 

 


 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan