FAQ

Het wettelijk minimum aantal bestuurders is bepaald op drie.

Indien de vereniging twee leden telt in de algemene vergadering, mag het bestuursorgaan uitzonderlijk bestaan uit twee bestuurders.

 Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.


 

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan