FAQ

Het minimum aantal bestuurders is bepaald op drie. Het bestuursorgaan moet niet langer kleiner zijn dan de algemene vergadering. Het bestuursorgaan mag even groot zijn of zelfs groter zijn dan de algemene vergadering.  

Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bovenstaande regeling geldt voor elke oprichting sinds 1 mei 2019.

Tot 01/01/2020 geldt volgende wettelijke regeling voor bestaande vzw's (tenzij deze vzw voor deze datum omschakelen naar het WVV): 

Het minimum aantal bestuurders is bepaald op drie. De raad van bestuur moet echter altijd kleiner zijn dan de algemene vergadering. 

Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, dan mogen er slechts twee leden in de raad van bestuur zetelen. 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan