FAQ

U moet weten dat de vereniging wettelijk moet bestaan uit een algemene vergadering en een bestuursorgaan. De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden van de vereniging, bepaalt het beleid en benoemt de leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bestaat uit die personen die het beleid van de algemene vergadering uitvoeren.

Vervolgens moet een oprichtingsakte worden opgemaakt, overeenkomstig de bepalingen van het WVV. De statuten vormen een belangrijk onderdeel van deze akte. Deze statuten moeten neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank en per uittreksel gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Samen met de statuten moet een volledig dossier neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank bestaande uit (een uittreksel van) de akten betreffende de benoeming van de bestuurders, en eventueel de gevolmachtigden, dagelijks bestuurders en commissarissen. Een vzw krijgt door de griffie een ondernemingsnummer toegewezen en wordt ingeschreven in de KBO.

De statuten en akten moeten in minstens twee origineel getekende exemplaren worden ingediend op de griffie.

De akten betreffende de bestuurders, en in voorkomend geval de gevolmachtigden, dagelijks bestuurders en commissarissen moeten ook gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor oprichting van een vzw moeten luik A, B en C van aanvraagformulier I ingevuld worden.

De nodige formulieren kunt u op de website www.vsdc.be terugvinden onder de rubriek downloads.

De vzw kan ook elektronisch opgericht worden via www.egriffie.be. Dit valt aan te bevelen. Het is ook goedkoper. 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan