FAQ

U moet weten dat de vereniging wettelijk moet bestaan uit een algemene vergadering en een raad van bestuur. De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden van de vereniging, bepaalt het beleid en benoemt de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit die personen die het beleid van de algemene vergadering uitvoeren.


Vervolgens moeten statuten worden opgemaakt die in overeenstemming zijn met de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. Deze statuten moeten neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank en per uittreksel gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.


Samen met de statuten moet een volledig dossier neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank bestaande uit de akten betreffende de bestuurders, en eventueel de gevolmachtigden, dagelijks bestuurders en commissarissen. Een vzw krijgt door de griffie een ondernemingsnummer toegewezen en wordt ingeschreven in de KBO.


De akten betreffende de bestuurders, en in voorkomend geval de gevolmachtigden, dagelijks bestuurders en commissarissen moeten ook gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.


Voor oprichting van een vzw moeten luik A, B en C van aanvraagformulier I ingevuld worden.


De nodige formulieren kunt u op de website www.vsdc.be terugvinden onder de rubriek downloads.


De vzw kan ook elektronisch opgericht worden via www.egriffie.be.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan