Downloads - VZW-Wetgeving

Wet van 24 juni 2013, B.S. 10 juli 2013

Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft

Wet van 24 juni 2013, B.S. 10 juli 2013
Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan