Downloads - VZW-Wetgeving - Koninklijke Besluiten

K.B. 19 december 2003, B.S. 30 december 2003

K.B. betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

K.B. 19 december 2003, B.S. 30 december 2003

K.B. 12 juli 2004, B.S. 22 juli 2004

K.B. tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen.

 K.B. 12 juli 2004, B.S. 22 juli 2004
Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan