Downloads - VZW-Wetgeving

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), B.S. 4 april 2019

Deze wet voert een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in, waarin alle wettelijke bepalingen inzake VZW's opgenomen zijn. 

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Uit het WVV: de gecoördineerde VZW-wetgeving

De wet van 23 maart 2019 voert het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in. 

De nieuwe wettelijke regels die van toepassing zijn op VZW’s, zijn verspreid in het WVV opgenomen. 

In onze coördinatie vindt u alle relevante wettelijke bepalingen terug.

De nieuwe regels zijn van toepassing op VZW's opgericht vanaf 1 mei 2019.

Op bestaande VZW's zijn de regels van toepassing vanaf 1 januari 2020. 

Bestaande VZW's moeten de statuten aanpassen tegen 1 januari 2024. 

 

Inclusief wijzigingen aan het WVV tot en met juli 2021. 

 

Uit het WVV: de gecoördineerde VZW-wetgeving
Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan