Downloads - VZW-Wetgeving - Wetteksten

Wet van 27 juni 1921, B.S. 1 juli 1921

Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen

Ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de Wet van 2 mei 2002 en volledig gecoördineerd met inbegrip van alle latere wetswijzigingen tot en met januari 2017

Wet van 27 juni 1921, B.S. 1 juli 1921
Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan