Downloads

K.B. 1 juli 2012, B.S. 17 juli 2012

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

K.B. 1 juli 2012, B.S. 17 juli 2012

K.B. 18 december 2012

Koninklijk besluit van 18 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003

K.B. 18 december 2012

CBN-advies 2009/4 van 11 februari 2009

Model van ongesplitst dagboek zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde VZW's, stichtingen en IVZW's

CBN-advies 2009/4 van 11 februari 2009
Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan