Downloads

CBN-advies 2009/4 van 11 februari 2009

Model van ongesplitst dagboek zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde VZW's, stichtingen en IVZW's

CBN-advies 2009/4 van 11 februari 2009

CBN-advies 2009/13 van 18 november 2009

De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

CBN-advies 2009/13 van 18 november 2009

CBN-advies 2010/2 van 10 februari 2010

De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - Update

CBN-advies 2010/2 van 10 februari 2010

CBN-advies 2010/16 van 10 november 2010

Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten, toegekend in contanten, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen

CBN-advies 2010/16 van 10 november 2010

CBN-advies 2010/17 van 10 november 2010

Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen

CBN-advies 2010/17 van 10 november 2010

CBN-advies 2011/1 van 8 december 2010

Toelichting bij de mogelijkheid voor kleine verenigingen en stichtingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de grote verenigingen en stichtingen

CBN-advies 2011/1 van 8 december 2010
Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan