Sociaal Bureau

Veel vzw's stellen op één of andere manier personeel tewerk. In veel gevallen is het echter onduidelijk hoe het zit met R.S.Z. en bedrijfsvoorheffing en noem maar op.

Ook nieuwe stelsels die in het leven worden geroepen om het de vzw als werkgever gemakkelijker te maken personeel in dienst te nemen, roepen vragen op.

Dan heb je nog de speciale statuten: kunstenaar, voordrachtgever, werknemer in de vereniging die men zelf heeft opgericht, occasionele prestaties, geregelde prestaties, trainers, dirigenten, buitenlandse artiesten enz., kortom te veel om op te noemen...
 
Daarom verzorgt VSDC de loonadministratie enkel en alleen van vzw's, omdat wij maar al te goed weten welke moeilijkheden er kunnen optreden in allerlei situaties die de vereniging in problemen kunnen brengen. De verenigingen moeten dan ook weten, beter dan wie ook, dat Vadertje Staat nauwlettend toezicht wil houden op het feit of de vzw als werkgever wel duidelijk ook de belangen van de Staat mee verdedigt en nagaat of de vzw op één of andere manier geen lonen of vergoedingen in 't ..... (vul hier één van de twee kleuren in, die in werkelijkheid geen kleur zijn) worden uitbetaald of uit de vzw-kas verdwijnen.

Wij hebben dan ook nog niet verteld dat wij ook alles weten over Gesco's, toegelaten arbeid voor gepensioneerden, bruggepensioneerden, tijdskrediet, vrijwilligers, tewerkstellingsmaatregelen, enz.

Hebt u er al aan gedacht dat ook jobstudenten kunnen worden ingeschakeld in uw vzw? De vzw's die zich met sport en cultuur inlaten, kunnen dan ook nog genieten van het speciaal stelsel "der 25-dagen".

Ons voordeel is dat niemand beter op de hoogte is dan VSDC van welke zaken er binnen het verenigingsleven groeien, leven en tot uiting komen. Onze specialisten staan dagelijks voor u paraat om u metterdaad te helpen en te begeleiden.

Ondertussen hebt u al begrepen dat de sociale wetgeving een doolhof is geworden. Wij hadden het echter tot nu enkel over diverse soorten statuten.

Om u niet helemaal het noorden te laten verliezen, spreken we nog niet van de formulieren die u nodig heeft; de verplichte aansluitingen die u als werkgever moet doen...

Sociale wetgeving is een materie die u zeker aan specialisten moet overlaten en het is dan ook onze uitdaging om die ingewikkelde materie op de voet te blijven volgen, teneinde u een optimale garantie te kunnen geven inzake correcte loonverwerking en advies in sociale aangelegenheden.

VSDC is ook hier uw betrouwbare partner voor een correcte loonverwerking tegen een eerlijke prijs.