Het nieuwe verenigingsrecht praktisch toegelicht - Edegem

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28/02/2019 goedgekeurd en treedt in werking op 1/05/2019.

Het nieuwe WVV is de derde pijler van de lang aangekondigde hervormingen die ook voor vzw’s van toepassing zijn. In 2018 was er al de hervorming van het insolventierecht en het ondernemingsrecht.

VSDC vzw heeft als belangenbehartiger van de vzw-sector deze hervormingen en de impact ervan op de vzw’s van dichtbij opgevolgd.

In dit seminarie gaan we dieper in op de praktische gevolgen van deze hervormingen op vzw’s.

In een eerste deel worden de verschillende hervormingen geschetst en wordt stilgestaan bij volgende items :

-       deadlines en data inwerkingtreding

-       de verschillende boeken van het WVV van toepassing op vzw’s

-       verplichte vermeldingen in de statuten

-       terminologische wijzigingen

-       nieuwe wettelijke bepalingen

-       boekhouding en jaarrekening

In een tweede deel wordt de impact van het WVV op de aansprakelijkheid en aansprakelijkheidspolissen in het bijzonder geschetst.

Programma

8u30 : onthaal met koffie

9u-11u30 : het nieuwe verenigingsrecht als onderdeel van het WVV praktisch toegelicht

Docent : Isabel Demeyere, directeur VSDC vzw

11u30-11u50 : koffiepauze

11u50-12u50 : impact van het nieuwe verenigingsrecht op de aansprakelijkheid

Docent : Jochen Blondelle, zaakvoerder groep NBA verzekeringsmakelaars

Datum en locatie

15/06/2019 : Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem

Prijs

Leden VSDC vzw : 100 Euro per persoon (excl. 21 % BTW)

Niet-leden VSDC vzw : 125 Euro per persoon (excl. 21 % BTW)

Syllabus, koffie bij ontvangst en koffiepauze zijn inbegrepen.

(Meer informatie over het lidmaatschap is te vinden op de homepage van deze webiste. Het lidgeld bedraagt 100 Euro voor 12 maand)

Inschrijven

Inschrijven voor 'Het nieuwe verenigingsrecht praktisch toegelicht - Edegem'