Het nieuw verenigingsrecht deadline verstreken : dringend actie vereist

De deadline voor het aanpassen van de vzw aan de verplichtingen die het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) oplegt is verstreken op 1/1/2024. Iedere vzw, ongeacht de grootte van de vzw, moet voldoen aan de vereisten van dit nieuw wetboek. Is dit nog niet gebeurd, dan kunt u uw vzw alsnog in orde stellen door de statuten te herschrijven in het kader van de nieuwe richtlijnen.

Bovendien is er reeds enkele jaren de verplichting voor iedere vzw om de uiteindelijk begunstigden te registreren in het UBO register. Heeft u dit niet gedaan of blijft u in gebreke met de jaarlijkse bevestiging dan riskeert u sinds kort een ambtshalve doorhaling van uw vzw in de Kruispuntbank!

In dit seminarie wordt uitleg gegeven over de aanpassingen die moeten gebeuren in het kader van het WVV en wordt de nodige verduidelijking gegeven over het UBO register. Volgende zaken komen aan bod :

·         nieuwe terminologie

·         nieuwe wettelijke bepalingen

·         voorwerp versus doel

·         verplichte vermeldingen in de statuten

·         openbaarmakingsformaliteiten

·         inschrijving en bevestiging UBO register

Programma

8u30 : onthaal met koffie

9u30-11u30 :    het nieuw verenigingsrecht : noodzakelijke aanpassingen voor uw vzw

                        UBO register : formaliteiten

11u30-12u : vraagstelling

Docent : Isabel Demeyere, directeur/dagelijks bestuurder VSDC vzw

Inschrijven

Inschrijven voor 'Het nieuw verenigingsrecht deadline verstreken : dringend actie vereist'