UBO-register niet in orde? Ambtshalve doorhaling van uw vzw dreigt!

Elke vzw moet sinds enkele jaren, in het kader van de strijd tegen het witwassen van gelden, de ‘begunstigden’ (UBO’s) van de vzw...

Log in om dit artikel te lezen