Kilometervergoeding vierde kwartaal 2022

Een werkgever kan werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw.

Het bedrag van de kilometervergoeding werd tot voor kort jaarlijks bepaald en geïndexeerd voor een periode van 1 juli tot 30 juni.

Sinds kort gebeurt de indexatie van de kilometervergoeding per kwartaal en niet langer jaarlijks, teneinde sneller te kunnen inspelen op sterke schommelingen in de brandstofprijzen.

Het nieuwe bedrag van de kilometervergoeding voor de periode vanaf 01/10/2022 tot en met 31/12/2022 bedraagt (maximum) 0,4201 euro per kilometer.

 

Bron: Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022, B.S. 2 december 2022.