Kilometervergoeding: KB verhoging tweede kwartaal gepubliceerd

Het koninklijk besluit dat voorziet in een éénmalige verhoging van de maximale forfaitaire kilometervergoeding tot 0,4020 euro/kilometer voor de periode van maart 2022 tot juni 2022 (in plaats van het toenmalige maximum van 0,3707 euro/kilometer), is eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De verhoging mag dus toegepast worden voor die periode.

Deze maxima kunnen toegepast worden voor de werknemers van een vzw. Er werd ons vanuit de FOD Sociale Zekerheid bevestigd dat de verhoging ook mag toegepast worden op vrijwilligers die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw.

 

Bron: Koninklijk besluit van 10 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, B.S. 16 november 2022.