Aanpassing kilometervergoeding op 1 juli 2021

Een werkgever kan werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Dit tarief is ook van toepassing voor vrijwilligers (maar ook bestuurders) die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw en hiervoor een kilometervergoeding ontvangen (zowel in het forfaitair systeem als in het systeem van reële kostenvergoeding). 

Het bedrag van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 wordt officieel vastgesteld op 0,3707 euro/kilometer (in plaats van 0,3542 euro/kilometer). Dit betekent dus een stijging tegenover het vorige maximum.   

Bron: Omzendbrief nr. 695. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2021, B.S. 17 juni 2021.