UBO-register: aanmaningen vanuit de FOD Financiën

Elke vzw moet hun 'uiteindelijke begunstigden' registreren in het UBO-register. Over deze verplichting publiceerden wij de voorbije jaren verschillende bijdragen in onze VZW-Review.

De deadline om dit UBO-register in orde te brengen is reeds een tijdje verstreken. We stellen helaas vast dat heel veel vzw's nog niet voldeden aan deze verplichting. Op het niet in orde brengen van het UBO-register staan geldboetes. Worden gestraft met een geldboete van 50 euro tot 5.000 euro, de leden van het bestuursorgaan die de formaliteiten inzake UBO niet uitvoeren.

Intussen is de Federale Overheidsdienst Financiën gestart met het rondsturen van aanmaningen. Wil u als bestuurder deze boete vermijden, maak dan snel het register in orde.

Vzw's aangesloten bij VSDC vzw, kunnen op eenvoudig verzoek een eenvoudig en helder stappenplan verkrijgen, zodat zij een vlotte registratie kunnen doen.