Aanpassing kilometervergoeding op 1 juli 2020

Een werkgever kan werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Dit tarief is ook van toepassing voor vrijwilligers (maar ook bestuurders) die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw en hiervoor een kilometervergoeding ontvangen (zowel in het forfaitair systeem als in het systeem van reële kostenvergoeding). 

Het bedrag van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 wordt officieel vastgesteld op 0,3542 euro/kilometer (in plaats van 0,3653 euro/kilometer). Dit betekent dus een daling tegenover het vorige maximum.   

Bron: Omzendbrief nr. 683 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, B.S. 24 juni 2020.