Corona: bijkomende steunmaatregelen

In het begin van de coronacrisis werden heel wat steunmaatregelen uitgewerkt, waar ook (bepaalde) vzw’s (en/of hun personeelsleden) gebruik van kunnen maken.

 

Een overzicht van deze maatregelen vindt u hier:

https://www.vsdc.be/nl/nieuws/13289/corona-overzicht-steunmaatregelen-voor-vzw-s

 

Intussen werden recent de volgende bijkomende maatregelen voorzien:

 

- Tijdelijke verlaging btw-tarief naar 6% op verkoop van eten en (niet-alcoholische) drank

Voor meer info, zie op onze site: https://www.vsdc.be/nl/nieuws/13294/corona-tijdelijke-verlaging-btw-tarief-naar-6-op-verkoop

 

- Verlenging geldigheid (maaltijd)cheques werknemers

Maaltijd-, eco- en geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen/vervielen, worden verlengd met zes maanden. Voor sport- en cultuurcheques, die een vaste vervaldatum hebben op 30 september, komt er een verlenging tot 31 december 2020. 

 

- Consumptiecheque:

Werkgevers kunnen eenmalig een consumptiecheque van maximum 300 euro geven aan hun werknemers. Hiermee wil men de sectoren die het meest werden getroffen door de coronacrisis een duwtje in de rug te geven. Als extralegaal voordeel is de cheque vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. De cheque biedt de mogelijkheid om te betalen in een horeca-, cultuur- of vrijetijdsinstelling en is alleen geldig in België.

 

- Aanvullende compensatiepremie:

De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel vzw’s nog steeds door, waardoor er langdurige impact op de omzet is. Zeker voor de sector van de evenementen is de impact nog steeds heel groot. Ook voor vzw’s die recent opnieuw gestart zijn, is het effect op de omzet op dit moment niet te onderschatten omdat ze capaciteitsbeperkingen moeten naleven. Er wordt daarom voorzien in een aanvullende corona ondersteuningspremie van 2000 euro.

De extra premie is er voor alle vzw’s die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor vzw’s die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor drankgelegenheden bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de vzw effectief openen en de activiteiten heropstarten.

VLAIO is nog bezig met de uitwerking van de aanvraagprocedure.