Corona: steunmaatregelen

Onze economie heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Het verenigingsleven draagt sterk bij tot de economische welvaart in ons land, maar valt noodgedwongen volledig stil. Ook voor vzw’s moeten er steunmaatregelen komen!

Er zijn reeds een aantal steunmaatregelen uitgewerkt voor vzw’s, zoals de hinderpremie en de steunmaatregelen inzake btw, bedrijfsvoorheffing, sociale werkgeversbijdragen, rechtspersonenbelasting en onroerende voorheffing. Verdere maatregelen worden nog onderzocht. 

Een overzicht van alle maatregelen die tot nu toe genomen zijn, vindt u hier:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Heeft u vragen over deze mogelijke premies, dan kan u terecht bij VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) op het speciale nummer: 0800/20.555. 

Bijkomende info vindt u hier terug:

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/faq-covid-19.pdf

Een algemene steunmaatregel voor de kleine vzw is ons nog niet gekend. Uiteraard volgen wij dit op en polsen wij bij diverse instanties naar de mogelijkheden. We stellen vast dat verschillende lokale overheden alvast de nodige steunmaatregelen uitwerken. Informeer dus zeker bij uw gemeente!   

In afwachting van verdere initiatieven raden wij u aan om zo goed als mogelijk met deze crisis om te gaan en om na te gaan hoe en waar u in uw vereniging kosten kan besparen en kan snoeien in onnodige uitgaven.