Gedoogbeleid UBO-registratie tot 31 december

Elke vzw moet de uiteindelijke begunstigden registreren in het UBO-register. VSDC vzw stond het afgelopen jaar uitgebreid stil bij dit thema én stelde een stappenplan op, zodat de registratie vlot kan gebeuren door een gemachtigde van de vzw. De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september is in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

De minister van Financiën besliste eerder om de aanvankelijke termijn tot 31 maart met zes maanden te verlengen, tot 30 september. Toch stelt de administratie vast dat ondanks deze verlenging veel vennootschappen, vzw’s en stichtingen hun registratieplicht nog niet vervulden.

De FOD Financiën is zich bewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt. Daarom zal de administratie tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register.

Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt dat gedoogbeleid onherroepelijk af.

Vzw’s die aangesloten zijn bij VSDC vzw, kunnen op eenvoudige aanvraag het stappenplan bekomen, waar al heel veel leden dankbaar gebruik van gemaakt hebben om vlot de ubo-registratie te doen.