Verenigingswerk : verhoging maandbedrag voor activiteiten die met sport te maken hebben

Het verenigingswerk laat toe dat een particulier onbelast kan vergoed worden voor het uitvoeren van bepaalde taken in bepaalde vzw’s. De voorwaarden waaraan de particulieren moeten voldoen en de activiteiten waarbinnen verenigingswerk is toegelaten kunt u raadplegen op www.verenigingswerk.be.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer bedragen dan 520,83 euro per maand en 6.250 euro per kalenderjaar.

Het maandbedrag wordt met ingang van 1/1/2019 opgetrokken naar 1.041,66 euro voor volgende sectoren :

1° Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;

2° Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het jaarplafond wordt niet opgetrokken en blijft ook voor deze sectoren 6.130 euro.

Let wel : Het verenigingswerk is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk waarvan de bedragen ook zijn opgetrokken voor sommige sectoren!