Wet onbelast bijklussen goedgekeurd

Op 5/07/2018 werd de wet betreffende het onbelast bijklussen goedgekeurd. Eén van de pijlers binnen het onbelast bijklussen is het verenigingswerk. Momenteel is het nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, maar het verenigingswerk zou mogelijk zijn vanaf 15/07/2018. Van zodra wij meer zicht hebben op de inhoud van de wet, brengen wij meer nieuws hieromtrent. Ondertussen kunt u al wat informatie vinden op www.verenigingswerk.be.