Knelpuntennota vrijwilligerswerk

De Vlaamse regering keurde op 31/03/2017 een knelpuntennota voor vrijwilligerswerk goed. Hiermee willen minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz overleg met de federale regering opstarten om de wetgeving aan te passen. Niet enkel de vrijwilligerswet wordt besproken, maar ook de vereenvoudiging van de vzw-wet komt aan bod. In dit kader formuleerde VSDC vzw een aantal knelpunten en suggesties tot vereenvoudiging van de vzw-wet waarvan een groot deel werd opgenomen in deel 2 van de knelpuntennota.


Vrijwilligerswet

 • Voorstel tot afschaffing of verduidelijking van de meldingsplicht bij de RVA

 • Voorstel tot verduidelijking vrijwilligerswerk door niet-Belgen en vrijwilligerswerk in het buitenland

 • Voorstel tot afstemming van de fiscale omzendbrief op de vrijwilligerswet

 • Voorstel tot verduidelijking van de aansprakelijkheid van vrijwilligers binnen bepaalde feitelijke verenigingen

 • Voorstel tot afschaffing van de toepassing van het arbeidsrecht op het vrijwilligerswerk

Vzw-wet

 • Voorstel tot koppelen van de neerlegginsplicht van de jaarrekeningen met het indienen van de belastingaangifte

 • Voorstel tot vereenvoudiging van de formulieren voor publicatie en neerlegging van wijzigingen

 • Voorstel tot afschaffing van het opnemen van rechten en plichten van toegetreden leden in de statuten

 • Voorstel tot verduidelijking van de vrijstellingsregelingen voor vzw’s in de BTW-wetgeving

 • Voorstel tot verduidelijking van de criteria voor taxatie in de rechtspersonenbelasting versus vennootschapsbelasting

 • Voorstel tot vereenvoudiging van de procedure voor het verkrijgen van een machtiging tot uitreiking van attesten voor fiscaal aftrekbare giften

 • Voorstel tot integratie van de aangifte patrimoniumtaks in de belastingaangifte

De volledige tekst van de knelpuntennota voor vrijwilligerswerk vindt u via deze link terug.