Grens BTW-vrijstelling voor kleine vzw’s opgetrokken naar 15.000 Euro

Over het tijdstip en het bedrag van het optrekken van de BTW-grens voor kleine vzw’s (5.580 Euro) is al heel wat te doen geweest. Vanaf 1/4/2014 wordt dit eindelijk een feit.

 

VZW’s die in 2013 de omzetdrempel van 15.000 Euro niet hebben overschreden, kunnen opteren voor de vrijstellingsregeling met ingang van 1/4/2014. Indien u dit wenst, dan moet u vóór 21/03/2014 een verklaring richten aan uw BTW-controlekantoor via een vastgelegd formulier (klik op deze link : http://www.vsdc-fb.be//Repository/PDF/verklaring-btw-vrijstelling.pdf).

 

Indien u deze verklaring niet indient, dan zal uw vzw vanaf 1/07/2014 automatisch onderworpen worden aan de vrijstellingsregeling. Wilt u dit liever niet, dan moet u vóór 1/06/2014 melden aan uw BTW-controlekantoor dat u verder wenst te werken met BTW en dat u verder BTW-aangiftes zal indienen.

 

Er mag niet uit het oog verloren worden dat opteren voor de vrijstellingsregeling niet enkel inhoudt dat er geen BTW meer moet aangerekend worden en dat er geen BTW-aangiftes meer moeten gedaan worden. Het nadeel hiervan is dat er ook geen BTW meer in aftrek kan genomen worden. Er zal ook een herziening van de afgetrokken BTW op bedrijfsmiddelen moeten gebeuren. In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om niet te opteren voor de vrijstellingsregeling. Aarzel niet ons te contacteren indien u twijfelt bij de te maken keuze.

 

Opteren voor de vrijstellingsregeling houdt niet in dat u van alle BTW-formaliteiten vrijgesteld bent. Volgende verplichtingen moeten gerespecteerd blijven :

 

·         BTW-nummer hebben, maar opteren voor de vrijstellingsregeling

·         Vóór 31 maart van elk jaar een klantenlisting indienen

·         In voorkomend geval een intracommunautaire BTW-aangifte indienen

·         In voorkomend geval een bijzondere BTW-aangifte indienen

 

Vreest u bovenvermelde zaken over het hoofd te zien? Onze dienst fiscaliteit-boekhouding (VSDC-fb vzw) kan u hierbij helpen door deze zaken jaarlijks voor u op te volgen. Wij contacteren u en vragen de nodige zaken bij u op, waarna wij bovenvermelde formaliteiten voor u in orde kunnen maken.

 

Prijs voor deze dienstverlening is 45 Euro (excl. BTW). Interesse? Aarzel dan niet contact op te nemen met VSDC-fb vzw op het nummer 056/41.03.68 of via info@vsdc-fb.be.

 

Vzw’s die in het verleden al opteerden voor de vrijstellingsregeling omdat de omzetdrempel niet meer was dan 5.580 Euro moeten nu niets speciaal doen. Uiteraard moeten zij zich verder blijven houden aan de jaarlijkse verplichtingen.

 

Bron : Bericht FOD Financiën van 3 maart 2014