Verhoging BTW-drempel voor kleine vzw's?

Eerder hadden wij u al ingelicht over het feit dat de federale regering van plan was om de drempel tot vrijstelling van btw voor kleine vzw’s op te trekken van 5.580 euro naar 25.000 euro. De Belgische overheid had daarvoor bij Europa toelating gevraagd en gekregen.

 

Hoewel men liet uitschijnen dat het nodige wetgevend werk niet lang op zich zou laten wachten, werd de invoering ervan uitgesteld naar 2014. Recent besliste de Ministerraad (24 oktober 2013) om deze maatregel door te schuiven naar het relancedebat. Bovendien is er plots slechts sprake van een optrekking van 5.580 euro naar 15.000 euro in plaats van 25.000 euro.

 

1/1/2014 is dus niet meer haalbaar om het wetgevend werk rond te krijgen. Op dit moment lijkt het zelfs onzeker of de wijziging er nog wel komt.

 

Bron: presscenter.org – Ministerraad 24 oktober 2013.