Geregistreerd kassasysteem: gegarandeerde lastenverlaging per 1/1/2014

De geregistreerde kassa wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2014 op vrijwillige basis met een verplichte invoering voor de ganse sector in 2015. De exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt (restaurantdiensten) en de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, moet zo’n systeem verplicht gebruiken. Dit kan ook een vzw zijn. Uw vzw verschaft regelmatig maaltijden als de omzet van uw restaurant- en cateringdiensten 10% of meer bedraagt van de totale omzet van uw horeca-activiteiten.

 

Omdat de vereiste wettelijke regels veel te lang op zich lieten wachten, kunnen heel wat producenten de nieuwe kassa’s niet tegen 1 januari op de markt brengen.

 

Uitbaters die willen starten op 1/1 met de nieuwe kassa’s, kunnen dit niet doen. Daardoor mislopen zij in principe een aantal beloofde lastenverlagingen die werden voorzien voor de vrijwillige starters (onder andere vermindering sociale bijdrage voor 5 werknemers en bepaalde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing).

 

De minister van Financiën heeft daarom in een persbericht een overgangsmaatregel aangekondigd, waarbij garanties worden verleend omtrent de toepassing van deze lastenverlagingen vanaf 1/1.

 

De overgangsmaatregel houdt volgende voorwaarden in:

-       De uitbater dient zich te registreren bij de FOD Financiën vóór 31/12/2013.

-       Het kassasysteem moet operationeel zijn tijdens het eerste kwartaal van 2014.

-       Zolang het kassasysteem niet operationeel is dient de aanwezigheid van het personeel te worden geregistreerd via het sociaal registratiesysteem (Dimona).

 

Intussen heeft de FOD Financiën alle informatie omtrent het nieuwe systeem op haar website geüpdatet.

 

Zie: http://minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/