Wijziging publicatiekosten oprichting vzw

Met ingang van 1 augustus 2013 wijzigen de publicatiekosten voor bekendmaking van de stukken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voor de oprichting van een vzw.

 

Voortaan zal de elektronische oprichting goedkoper zijn dan de oprichting op papier.

 

Vanaf 1/08/2013 gelden volgende publicatiekosten :

Oprichting op papier : 148,76 Euro + 21 % BTW = 180 Euro

Elektronische oprichting : 107,44 Euro + 21 % BTW = 130 Euro

 

De publicatie van een wijziging kan voorlopig nog niet elektronisch gebeuren. De publicatiekosten voor een wijziging van de gegevens van een bestaande vzw blijven 121,97 Euro.