Wijziging vzw-wet : VSDC haalt veldslag thuis!

In een vorig nieuwsbericht deelden wij mee dat de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers op 7 maart 2013 een wetsontwerp had goedgekeurd inzake vzw's, een wetsontwerp dat totaal nutteloos was maar de meeste vzw's wel zou verplichten tot een statutenwijziging. Wij deelden ook mee dat wij er alles zouden aan doen om dit wetsontwerp tegen te houden. 

 

De juridische dienst van het VSDC vzw heeft dan ook onmiddellijk de nodige teksten opgesteld en de senatoren, de fractieleiders van de politieke partijen in de Senaat en het bureau van de senaat aangeschreven met de vraag om evocatie van het wetsontwerp. Alle Vlaamse partijen met uitzondering van het Vlaams belang zijn hierop ingegaan en hebben het wetsontwerp geëvoceerd, waarvoor onze dank!

 

In de praktijk betekent dit dat het wetsontwerp, zoals door de Kamer van Volksvertegenwoordigers is goedgekeurd nu wel degelijk door de Senaat zal behandeld worden. Hierdoor krijgen wij meer ruimte om onze argumenten nog diepgaander te verduidelijken om deze wetswijziging niet te laten doorgaan. Na uiteindelijk verloop van de evocatieprocedure moet dit opnieuw naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers om behandeld te worden. In dit geval zullen wij niet nalaten alles in het werk te stellen om het wetsontwerp te laten aanpassen maar dan met maatregelen die de vzw's wel ten goede komen.

 

Op heden kunnen wij zeggen dat wij de toestand op de voet volgen en dat wij momenteel een veldslag hebben gewonnen. Nu de oorlog nog...