Wordt de grens BTW-plichtigheid van 5.580 Euro naar 25.000 Euro opgetrokken?

België heeft op 6 juni 2012 een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie om het bedrag van de vrijstellingsdrempel van de btw voor de kleine ondernemingen te verhogen naar 25.000 euro, het Europese gemiddelde (zie VZW Review nr. 153 van november 2012).

 

Deze aanvraag werd nu goedgekeurd in de Europese Raad en gepubliceerd in het Europese Publicatieblad van 25/01/2013. Dit betekent echter nog NIET dat dit al in werking is getreden. De Belgische regering moet nog een wijziging goedkeuren van art. 56, § 2 van het BTW-Wetboek en BTW-KB nr. 19.

 

Sommige media laten uitschijnen dat de optrekking van de grens naar 25.000 Euro zou gelden met ingang van 1/07/2013. Hiervan is echter nog geen officiële bevestiging! Het kabinet van de Minister van Financiën wenst hierover voorlopig nog niet te communiceren.

 

Bovendien zal er nog veel moeten verduidelijkt worden, vb. hoe het zal gaan met vzw's die in de eerste helft van 2013 de (oude) grens van 5.580 Euro overschreden hebben maar de (nieuwe) grens van 25.000 Euro nog niet bereikt hebben? of wat met vzw's die nu een BTW-nummer hebben omwille van het overschrijden van de grens van 5.580 Euro maar de grens van 25.000 Euro niet overschrijden?, enz.

 

Voorlopig blijft het dus afwachten. Uiteraard volgen wij dit van dichtbij op en houden u op de hoogte indien er meer concrete gegevens bekend zijn.