Heeft uw vzw inkomsten uit een GSM-mast? Dringend roerende voorheffing betalen!

VSDC vzw kreeg recent kennis van de volgende informatie:

 

Vzw's die aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen en op vraag van een GSM-operator een zendmast lieten plaatsen op hun gebouw en hiervoor vergoed worden, moeten op deze inkomsten voortaan roerende voorheffing betalen. Uw vzw moet daarvan zelf aangifte doen. Deze inkomsten worden in de nieuwe regeling onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% (inkomsten 2012) of 25% (inkomsten vanaf 1/1/2013).

 

Deze nieuwe regeling is met terugwerkende kracht van toepassing op het inkomstenjaar 2012.

 

Hoewel deze regeling pas eind 2012 in het Belgisch Staatsblad verscheen en de Overheidsdienst Financiën pas op 10/01/2013 hiervan een melding maakte op hun website, moesten de vzw's in kwestie ten laatste op 15/01/2013 deze roerende voorheffing betalen.

 

Het is mogelijk dat uw vzw door de betrokken GSM-operator van deze verplichting niet tijdig op de hoogte werd gebracht! In dat geval dient uw vzw dringend het nodige te doen!

 

Doet u de aangifte op papier, dan moet u gebruik maken van formulier 273. Het meest recente formulier op de site van de FOD Financiën is echter nog niet aangepast aan deze recente wetswijziging. De snelste manier om aldus probleemloos aangifte te doen is door gebruik te maken van de toepassing rv-on-web (http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/rv-on-web/index.htm).

 

De aangifte (en betaling) die nu nog moet gebeuren voor inkomstenjaar 2012, is dus in principe te laat. Volgens onze informatie dient u als vzw slechts nalatigheidsinteresten te betalen indien de te laat betaalde roerende voorheffing meer bedraagt dan €750.

 

Bij vragen omtrent de aangifte en de berekening kan u ons steeds contacteren.