Publicatiekosten Belgisch Staatsblad 2013

Zoals ieder jaar, worden ook nu weer de publicatiekosten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad geïndexeerd. Vanaf 2013 zijn volgende bedragen van toepassing :

 

De publicatiekosten bij oprichting bedragen 133,60 Euro + 21 % BTW = 161,66 Euro. 


Bij wijziging bedragen de publicatiekosten 100,80 Euro + 21 % BTW = 121,97 Euro.