Rekeningen niet neergelegd? Gerechtelijke ontbinding dreigt!

 

Volgens art. 18, 4°  van de vzw-wet kan de rechtbank op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vereniging die :

"gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 26novies, §1, tweede lid, 5°, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten."

 

De verplichting tot neerleggen van de jaarrekening geldt voor iedere vzw, ongeacht de grootte van de vzw!

 

Uit de praktijk blijkt dat dit artikel in verschillende gerechtelijke arrondissementen wel degelijk wordt toegepast. Vanuit het openbaar ministerie wordt een brief verstuurd naar vzw's die hun rekeningen gedurende drie boekjaren niet hebben neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. VZW's krijgen een regularisatietermijn van twee maanden. Indien twee maanden na briefdatum nog steeds blijkt dat de nodige neerleggingen niet werden verricht, zal overgegaan worden tot dagvaarding in ontbinding van de vzw.

 

Laat het dus niet zo ver komen en zorg ervoor dat uw vzw ook met deze jaarlijkse verplichting in orde is. Indien u meer informatie wenst betreffende de formaliteiten voor het neerleggen of opstellen van de jaarrekening, neem dan contact op met de medewerkers van de vzw VSDC-fb op het nummer 056/41.03.68 of neem een kijkje op de website www.vsdc-fb.be, onder de rubriek 'diensten'.